در حال بارگذاری فایل ...
جستجو کنید...

ال ای دی LED

چیپ ال ای دی 100 وات 220 ولت مهتابی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۰۰,۰۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۱۰۰ وات ۲۲۰ ولت مهتابی
توان مصرفی ۱۰۰ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمجهز به سنسور دمامناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 80 وات 220 ولت آفتابی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۸۰ وات ۲۲۰ ولت آفتابی
توان مصرفی ۸۰ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 80 وات 220 ولت سفید
به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۸۰ وات ۲۲۰ ولت سفید
توان مصرفی ۸۰ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 60 وات 220 ولت سفید
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰,۰۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۶۰ وات ۲۲۰ ولت سفید
توان مصرفی ۶۰ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
ال ای دی 50 وات بلالی 220 ولت مهتابی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰ تومان
ال ای دی ۵۰ وات بلالی ۲۲۰ ولت مهتابی

دارای توان ۵۰ وات

ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت AC

با حرارت رنگه ۶۰۰۰ کلوین مهتابی

قدرت روشنایی محیط ۷۰۰۰ لومن

این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر یا ساخت پروژکتور.


ماژول پروژکتوری 50 وات 220 ولت سفید
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰,۰۰۰ تومان
ماژول پروژکتوری ۵۰ وات ۲۲۰ ولت سفید
توان مصرفی ۵۰ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
ماژول پروژکتوری 35 وات 220 ولت آفتابی
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
ماژول پروژکتوری ۳۵ وات ۲۲۰ ولت آفتابی
توان مصرفی ۳۵ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتدارای سنسسور حرارتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 50 وات 220 ولت سفید
به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۵۰ وات ۲۲۰ ولت سفید
توان مصرفی ۵۰ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 40 وات 220 ولت سفید
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۴۰ وات ۲۲۰ ولت سفید
توان مصرفی ۴۰ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 30 وات 220 ولت سفید
به سبد خرید افزوده شد!
۳۵,۰۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۳۰ وات ۲۲۰ ولت سفید
توان مصرفی ۳۰ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 20 وات 220 ولت سفید
به سبد خرید افزوده شد!
۲۱,۰۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۲۰ وات ۲۲۰ ولت سفید
توان مصرفی ۲۰ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 18 وات 220 ولت XGD
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹,۸۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۱۸ وات ۲۲۰ ولت XGD
توان مصرفی ۱۸ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 15 وات 220 ولت XGD
به سبد خرید افزوده شد!
۱۵,۹۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۱۵ وات ۲۲۰ ولت XGD
توان مصرفی ۱۵ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 12 وات 220 ولت آفتابی XGD
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴,۹۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۱۲ وات ۲۲۰ ولت آفتابی XGD
توان مصرفی ۱۲ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 12 وات 220 ولت XGD
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲,۸۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۱۲ وات ۲۲۰ ولت XGD
توان مصرفی ۱۲ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 10 وات 220 ولت سفید
به سبد خرید افزوده شد!
۱۳,۰۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۱۰ وات ۲۲۰ ولت سفید
توان مصرفی ۱۰ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 9 وات 220 ولت آفتابی XGD
به سبد خرید افزوده شد!
۹,۵۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۹ وات ۲۲۰ ولت آفتابی XGD
توان مصرفی ۹ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 9 وات 220 ولت سفید XGD
به سبد خرید افزوده شد!
۹,۵۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۹ وات ۲۲۰ ولت سفید XGD
توان مصرفی ۹ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 7 وات 220 ولت خازندار آفتابی
به سبد خرید افزوده شد!
۹,۵۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۷ وات ۲۲۰ ولت خازندار آفتابی
توان مصرفی ۷ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
چیپ ال ای دی 7 وات 220 ولت خازندار
به سبد خرید افزوده شد!
۹,۵۰۰ تومان
چیپ ال ای دی ۷ وات ۲۲۰ ولت خازندار
توان مصرفی ۷ واتولتاژ ورودی ۲۲۰ ولتمناسب برای ساخت لامپ و یا ساخت پروژکتور.این ماژول نیاز به استفاده از هیت سینک را دارد.مناسب برای جا به جایی ماژول با ماژول لامپ غیر قابل تعمیر.
۲
۱
علی آلات
علی آلات یک فروشگاه اینترنتی هست که همه چی توش پیدا میشه هم خرید آنلاین داره و هم خرید حضوری فقط یادت نره که برای خرید حضوری و دریافت جنس باید از قبلش با دفتر هماهنگ کنی.
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارائه خدمت
ش
۰۹:۰۰ - ۲۰:۳۰
ی
۰۹:۰۰ - ۲۰:۳۰
د
۰۹:۰۰ - ۲۰:۳۰
س
۰۹:۰۰ - ۲۰:۳۰
چ
۰۹:۰۰ - ۲۰:۳۰
پ
۰۹:۰۰ - ۲۰:۳۰
ج
۰۹:۰۰ - ۲۰:۳۰
میدان امام خمینی بعد از خیابان سی تیر پاساژ ابزار و یراق طبقه دوم پلاک 309
item
گواهینامه
item
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به علی آلات می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین